Roermond in Oorlog

1936 - 1945

BESTEL NU 'Waar blijven de bevrijders', deel 1, 2, 3 en 4.

Doel
Het doel van deze website is het weergeven en levendig houden van gebeurtenissen in Roermond en omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog. Opdat wij deze periode in onze geschiedenis nooit vergeten.

Onderwerpen Roermond in oorlog:
- 'Van kazemat tot kelderleven, Roermond 1940-1945'. In dit hoofdstuk wordt meer informatie ge.geven over het boek. Tevens vindt er regelmatig een update plaats met nieuwe informatie.

- 'Wees op uw hoede, Roermond 1936-1940'. De boekpresentatie vond plaats op 30 maart 2012. In deze map staan onder andere een recensie en enkele proefpagina's.

- 'Oorlog en bevrijding'. Uitgave tijdens de herdenking Roermond, 70 jaar bevrijd!

- 'Waar blijven de bevrijders!'. Uitgebreide beschrijving van de frontperiode Midden- en Noord-Limburg. Deze uitgave beschrijft de geschiedenis van de frontperiode van september 1944 tot en met maart 1945.

- Foto's Roermond. In de afgelopen jaren zijn er talloze foto's aangeboden voor een eventuele volgende uitgave. Een groot deel van deze foto's zullen op deze website worden gepresenteerd.

- Films Roermond. Tijdens de bezetting zijn er door burgers maar ook door de Duitsers en Geallieerden films gemaakt.

- De jaren 1933 t/m 1945. Chronologische opbouw van diverse gebeurtenissen in deze jaren.

- Personeelslijst 17e Grensbataljon. De gegevens voor zover bij mij bekend. Doel is om van zoveel mogelijk soldaten een foto te plaatsen en een korte levensloop. Heeft U nog informatie om deze lijsten te completeren neemt U dan svp contact met mij op.

- Kazernes in Roermond. Beschrijving van de militaire geschiedenis van Roermond met de kazerne aan de Hamstraat en de Ernst Casimir kazerne.

- Maas - Roer verdedigingslinies. Van deze linies is na zeventig jaar nog veel bewaard gebleven.

- Frontperiode, september 1944 - maart 1945. Een gedetailleerd verslag van de verbeten strijd in Midden-Limburg vanuit Geallieerd, Duits en burger perspectief.

- Luchtfoto's. De Geallieerden maakten veelvuldig luchtfoto's van Noord- en Midden-Limburg. Enkele hiervan zijn op deze website geplaatst.

- Slachtoffers. Het doel is om van zoveel mogelijk slachtoffers iets meer te weten te komen en misschien zelfs een foto te achterhalen. Heeft U informatie over een slachtoffer neemt U dan svp contact met mij op.

- Oorlogs- en bevrijdingskinderen. Een vaak vergeten hoofdstuk uit deze periode. Enkele kinderen vertelden hun verhaal.

- Monumenten. Te beginnen met het monument '10 mei 1940' in de Weerd. Deze rubriek wil ik verder uitbreiden met de monumenten en gedenkstenen in de omgeving van Roermond.

Update
Deze website zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe informatie. De laatste nieuwe informatie kunt U altijd terugvinden bij 'laatste updates'.

Informatie
Heeft U nog aanvullende informatie? Zoals bijvoorbeeld een dagboek, documenten, foto's, kranten of materiaal en U wilt dat beschikbaar stellen voor een volgende uitgave neemt U dan svp contact met mij op.