Wees op uw Hoede

Het tweede boek is een feit geworden. Na de voltooiing van het boek “Van kazemat tot Kelderleven, Roermond 1940-1945”, in november 2007, wilde ik in beginsel niets horen over een volgende uitgave. Voor mij zou het uitgeven van een boek een eenmalige ervaring zijn. Echter de uitgave van dat boek zorgde voor enorm veel reacties. Niet alleen vanuit de bevolking van Roermond maar ook uit de rest van Nederland. Zelfs uit het buitenland, Duitsland en België, kwamen de reacties. De mensen die reageerden en niet in Roermond woonden hadden de oorlog in Roermond meegemaakt of het waren kinderen of kleinkinderen van (ex) inwoners van Roermond.

Steeds meer mensen zochten contact met mij. Vaak met uiteenlopende redenen. Enerzijds zocht men naar meer informatie over iets dat beschreven was in het boek en anderzijds bood men materiaal of ervaringen aan voor een eventuele toekomstige uitgave. Vaak volgde er een gesprek om de ervaringen van de betreffende persoon op te tekenen. Het kon ook betekenen dat ik foto’s of documenten kreeg aangeboden. Ik merkte dat de uitgave van het boek veel had losgemaakt bij de mensen.

De enorme stroom aan informatie was de oorzaak van deze nieuwe uitdaging. De hoeveelheid uniek materiaal zorgde ervoor dat de beslissing, om een nieuw boek uit te geven, snel was genomen. Echter ik wilde niet meer onder tijdsdruk werken. Dit was in 2007 wel het geval geweest Na overleg met het thuisfront, Winnie en Max, begon ik aan het nieuwe karwei.

De zoektocht zette zich voort. Dit betekende weer onderzoek verrichten in diverse binnen- en buitenlandse archieven: het Gemeente Archief in Roermond, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het Nationaal Archief in Den Haag en het Bundes Militärarchiv in Freiburg. Alle relevante informatie over Roermond in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog heb ik op die manier bij elkaar verzameld.

De mens centraal. De opzet van het boek was van het begin af aan duidelijk. De ervaringen en lotgevallen van de mensen moesten de leidraad vormen. Veel dagboekfragmenten, verhalen en gevechtsverslagen van zowel de burgers van Roermond en omgeving, de Nederlandse soldaten en de Duitse soldaten.
De meest complete uitgave over de vooroorlogse periode en de strijd op 10 mei 1940 in Roermond en omgeving.