Oorlog en Bevrijding

Veel oorlogsverhalen van Roermond vinden we terug in geschiedenisboeken. De beleving van die historie krijgen we mee door te luisteren naar mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Voor de geschiedschrijving in dit boek tekenen Eric Munnicks en Hein van der Bruggen, van wie ook een herdenkingstoespraak - uitgesproken door Maarten Bonnemaijers op 1 maart 2015 op de Markt - is opgenomen. In de kathedraal heeft Theo Beckers op die dag een herdenkingstoespraak gehouden die eveneens in dit boek staat.

Voor persoonlijke oorlogsherinneringen heeft Jeanne Van Meeuwen-Vergeer uit Roermond haar oor te luister gelegd in het RC Godshuis. Ze heeft de belevenissen van ouderen opgetekend om ze door te geven. Ook is een aantal anekdotes anoniem aan het papier toevertrouwd. Om de menselijke verhalen gemakkelijk leesbaar te maken heeft Rene Roosjen zijn pen geleend. Hij heeft ze aaneengeschakeld en enkele eigen publicaties in verkorte versie toegevoegd.

Graag wil ik iedereen bedanken die dit boek bij gelegenheid van 70 jaar bevrijding mogelijk heeft gemaakt in het bijzonder van de stichting RuRa, de stichting Proteion, X-CAGO B.V., ARSprintmedia B.V. en weekblad De Trompetter (uitgever A & C Media B.V.). Ook de gemeente Roermond heeft een bijdrage geleverd.

De totstandkoming van dit boek getuigt van de voor Roermond zo kenmerkende gemeenschapszin.

Rianne Donders-de Leest, burgemeester van Roermond