Maas - Roer verdedigingslinies

Na de geallieerde landingen in Normandië op 6 juni 1944 werd de Duitse Wehrmacht gedwongen om terug te trekken. Deze terugtocht verliep snel en chaotisch dwars door Frankrijk en via België en Nederland richting de Duitse Rijksgrens in het westen. Op 24 augustus 1944 gaf Hitler bevel tot 'Ausbau der Weststellungen', het verder uitbouwen van de Duitse verdedigingslinie aan de westgrens van Duitsland.
Hitler gaf het bevel dat de geallieerde troepen tot elke prijs aan de westoever van de Rijn moesten worden teruggeworpen. De Oberbefehlshaber West kreeg opdracht om de verdedigingslinies in het westen verder te verbeteren en uit te bouwen. Vanaf september 1944 werd de bestaande Westwall bewapend (gebouwd tussen 1938 en 1941). Daarnaast werd begonnen met het graven van talloze verdedigingslinies Niederrhein en Eifel. De bekendste verdediginslinies zijn de Maas-Stellung, Maas-Rur-Stellung, Erft-Stellung en de Niers-Stellung. Deze linies werden parallel aan de Westwall aangelegd in noord-zuid richting.


(F041)

De tekening is een schematische weergave van de diverse verdedigingslinies:
A. Maas-Stellung
B. Maas-Rur-Stellung
C. Westwall-Stellung (1938-1940)
D. Niers-(Rur)-Stellung
E. Westwall-Riegelstellung Effeld-Varbrooker Busch
F. Schwanenbergriegel
G. Artillerie-Schutzstellung
H. Rur-Stellung.

Drie van deze verdedigingslinies zullen hier behandeld worden: Maas-Stellung, Maas-Rur Stellung en Rur-Stellung.

Maas-Stellung
De Maas-Stellung was de eerste verdedigingslinie en deze zou parallel lopen aan de oostoever van de Maas over het Venlo-bruggenhoofd via Tegelen, Belfeld en Beesel naar het Roermond-bruggenhoofd.

Maas-Rur-Stellung
De tweede verdedigingslinie voor de Duitse grens was de Maas-Rur-Stellung. deze bestond uit zogenaamde 'Ringstände' uit beton, loopgraven en tankgrachten. Doordat deze verdedigingslinie voor het grootste gedeelte door het natuurpark Maas-Schwalm-Nette loopt heeft ervoor gezorgd dat de meeste Ringstände, loopgraven en tankgrachten nog steeds zichtbaar zijn. Het merendeel hiervan is tegenwoordig als monument aangemerkt.

Rur-Stellung
Deze linie liep vanaf het Roermond bruggenhoofd langs de Roer richting Duitse grens en bestond voor het overgrote deel uit loopgraven.

In de volksmond wordt tot op de dag van vandaag alle terug te vinden bouwwerken en stellingen als Westwall aangemerkt.