Maas-Rur Stellung

De Maas-Rur-Stellung begon in het noorden bij het Venlo-bruggenhoofd (onderdeel van de Maas-Stellung). Zij verliep van daar verder via de Jammerdaalsche Heide en de heide ten zuidoosten van Tegelen in de richting van de Duits-Nederlandse grens: Brachter Wald, Diergartscher Wald ten oosten van Swalmen, Elmpter Wald, natuurpark 'De Meinweg', oostelijk van Herkenbosch, Effelder Wald tot aan het stort van Rosenthal. Daar splitste de linie zich van Wassenberg - Birgelen in zuidwestelijke richting naar de Roer tot aan Gut Kromland/ Schloss Elsum en in noordoostelijke richting naar het Birgelner Wald.

Terrein gesteldheid:
De linie volgt voor het grootste gedeelte het verloop van de helling (5 tot 10 meter hoogteverschil) die van noord naar zuid het omvangrijke Maasdal begrenst. Deze helling is nog steeds duidelijk zichtbaar aanwezig op de grens tussen Duitsland en Nederland. In zijn verloop wordt deze helling doorbroken door het Schwalm- en Roerdal. Daar loopt de linie over open terrein. Voor het grootste gedeelte kan deze verdedigingslinie als 'boslinie' worden aangemerkt. Het extra voordeel dat de Duitsers hadden om langs deze grens de linie aan te leggen was het onoverzichtelijke bos langs de grens. Dit betekende dat de verdedigingslinie niet of moeilijk zichtbaar was tijdens de verkenningsvluchten van de Geallieerden. Daarentegen bestond de 'vijandelijke (geallieerde) zijde' uit open overzichtelijk terrein waarin elke beweging makkelijk waarneembaar was.
Bij Herkenbosch in zuidoostelijke richting lag een vooruitgeschoven stelling, met enkele Ringstände, op een helling van ongeveer 2 tot 3 meter hoogteverschil. Deze helling vormde daar de grens van het Roerdal.

Doordat deze verdedigingslinie voor het grootste gedeelte door het natuurpark Maas-Schwalm-Nette loopt heeft ervoor gezorgd dat de meeste Ringstände, loopgraven en tankgrachten nog steeds zichtbaar zijn. Het merendeel hiervan is tegenwoordig als monument aangemerkt.

Samen met Pedro Schellekens ben ik bezig om de nog aanwezige bunkers, tankgrachten en loopgraven van deze verdedigingslinie in kaart te brengen.