Bronnen

Bij de bronvermelding is geprobeerd om alle rechtmatige eigenaren van afbeeldingen en foto's te achterhalen. Mochten er personen of instanties van mening zijn dat ergens een verkeerde bronvermelding staat, dan kunnen zij contact met mij opnemen.

Bij citaten zijn de persoonlijke en familiaire vermeldingen weggelaten zoals afgesproken met de personen die de dagboeken beschikbaar stelden. Het kan dan echter voorkomen dat sommige citaten niet letterlijk achter elkaar in het dagboek staan.

De bronvermelding is onderverdeeld in:
- Boeken (B en een volgnummer)
- Dagboeken (D en een volgnummer)
- Foto's en documenten (F en een volgnummer)

Het volgnummer (000) = bron onbekend.