28 juni - Landstormkorps Landdag

Op 28 en 29 juni werd in Roermond de landdag van de Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm werd gehouden. De krant opende met “Militairen veroveren Roermond”.

Het officiële programma voor die dag begon om 11.15 uur met een ontvangst bij het stadhuis. Daarna opstellen op de Wilhelminasingel en Wilhelminaplein. Om 13.30 uur volgde het defilé. Het leek wel of Roermond compleet was uitgelopen, de mensen stonden rijen dik langs de kant. Vanaf 14.00 uur vonden de demonstraties plaats: de Trompetters van de Gele Rijders, figuurrijden door motorrijders van het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst Limburg, een demonstratie van het Escadron Pantserwagens en een sectie van het Korps Rijdende Artillerie. Alle demonstraties vonden plaats op de terreinen van kasteel Schöndeln. Het terrein leende zich uitstekend voor dit soort demonstraties. Veel mensen waren meegekomen naar Schöndeln om de verrichtingen van de diverse groepen te bekijken.