29 maart - Roermond garnizoensstad

In januari 1938 was de regering bezig met de keuze van de garnizoensplaatsen. De legering van de nieuwe garnizoenen was een discussiepunt. Er waren steden die een terrein voor kazernebouw en/of oefenterreinen aanboden aan de regering.

Op 17 maart liet de commandant Veldleger weten dat vóór het einde van de maand een garnizoen zou worden gevestigd in Roermond. Het zouden ongeveer 300 officieren en manschappen zijn. Aangezien de kazerne nog niet klaar was moest Roermond zorgen dragen voor de inkwartiering van de soldaten. Zij werden ondergebracht in diverse leegstaande gebouwen in Roermond. Gebouwen zoals de Penitentenschool aan de Munsterstraat, de oude molen van Smeets Fabrieken aan de Molenweg en het gebouw aan de Swalmerstraat 36. Een gedeelte van het 17e Regiment Infanterie vertrok uit Venlo.

29 maart 1938: Een gedenkwaardige dag voor Roermond.
Na een onderbreking van 16 jaar werden er weer troepen gelegerd te Roermond. Met weemoed in het hart zag men in 1922 het garnizoen vertrekken. De vestiging van dit nieuwe garnizoen liet een hartewens van de Roermondse bevolking in vervulling gaan. Dit bleek ook duidelijk uit de hoeveelheid vlaggen. De intocht had een speciaal karakter. Om 11.00 uur rolde de trein met de militairen het station binnen. Het bataljon bestond uit 9 officieren en ongeveer 300 soldaten en stond onder commando van majoor Hamm. Om kwart voor twaalf marcheerden de militairen via de Godsweerdersingel, Steegstraat en Swalmerstraat richting Markt. Op de Markt werden zij ontvangen door onder andere Burgemeester Reijmer, enkele wethouders en generaal-majoor van de Vijver. Majoor Hamm hield een korte toespraak waarin hij benadrukte dat de militairen medeburgers van Roermond waren. Verder meldde hij dat de militairen hier in het belang van het land gelegerd werden (voorlopig onder moeilijke omstandigheden omdat de inkwartiering provisorisch was). De belangstelling voor het defilé was groot. Op de Markt stonden heel veel mensen te kijken. Na het defilé vertrokken de militairen naar hun voorlopig onderkomen aan de Molenweg, Swalmerstraat en Munsterstraat.