10 mei - diefstal door de Duitsers

Bij de inval van Nederland kregen de Duitse soldaten duidelijke instructies mee dat ze zich vooral behulpzaam en vriendelijk moesten gedragen ten opzichte van de Nederlandse burgers. Duitse soldaten die zich misdroegen konden een hoge straf verwachten. Toch gebeurden er dingen die niet door de beugel konden.

J. van Esser, houthandelaar deed aangifte bij de politie van diefstal. Deze zou zijn gepleegd door Duitse militairen.
'Op 25 mei ben ik uit militaire dienst teruggekomen in mijn bedrijf. Ik vernam toen van mijn bedrijfsleider W. Clumpkens dat in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 mei, circa 240 man troepen van de Duitsche Weermacht op mijn aan de Molenweg gelegen houtopslagplaats gelegerd waren geweest, en dat in de morgen van zaterdag 11 mei de bij mij in dienst zijnde en op mijn terrein (houtopslagplaats) wonende chauffeur Kleuskens tot de ontdekking was gekomen dat een grote partij gereedschap en onderdelen van op het terrein in de garage staande auto’s ontvreemd waren. Deze goederen zijn door middel van verbreking van een gereedschapskist en door het verwijderen uit diverse auto’s ontvreemd geworden. Daar bij de ontdekking van de diefstal de soldaten van den Duitse Wehrmacht nog op het terrein aanwezig waren heeft mijn bedrijfsleider Clumpkens één en ander direct ter kennis gebracht van de Ortskommandant.'
(F011)

L. Kleuskens had de diefstal ontdekt en verklaarde hierover het volgende: 'Ik bewoon een woning gelegen op de houtopslagplaats van mijn patroon. In de nacht waren op het terrein waar ik woon circa 240 man van de Duitse Wehrmacht gelegerd. Toen ik in de morgen van de 11e mei, omstreeks 09.30 uur, in de garage kwam ontdekte ik dat een in die garage staande gereedschapskist was opengebroken en dat het beste gereedschap uit die kist ontvreemd was. Ik heb onmiddellijk den bedrijfsleider Clumpkens van mijn ontdekking in kennis gesteld. Met deze heb ik een verder onderzoek ingesteld en ontdekten wij dat van de in de garage staande auto’s van mijn patroon meerdere waardevolle onderdelen verwijderd waren. De diefstal heeft in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 mei plaats gehad, want in de avond van vrijdag 10 mei was alles in de garage in orde en de gereedschapkist ongeschonden.'
(F011)