9 februari - zwarte markt

Op 9 februari stond een leuk verhaal in de krant betreffende de zwarte handel. In de namiddag meldde zich de 22 jarige D op het politiebureau.
Artikel uit de Nieuwe Koerier: 'D deed een verhaal dat de politie ambtenaren die het aanhoorden ongewild in een hevige lachbui deed schieten. D had naar hij vertelde, een partijtje sigaren en tabak, waarvan de totale waarde volgens banderolle-prijs ongeveer ƒ 106,00 bedroeg, aan enkele gewiekste broeders uit den zwarthandel verkocht voor het lieve sommetje van ongeveer ƒ 1.650,00. Toen echter de partij door D werd afgeleverd, rekenden de heren hem netjes voor, welke totaalprijs hij kon doen gelden voor de geleverde partij, zulks aan de hand van de prijzen, voorkomende op de banderolles, en betaalden hem dit bedrag, waarna D door de heren met de meeste aandrang werd verzocht om te vertrekken. D voelde zich door het optreden van de heren bedrogen! Mijnheer kwam daarom maar eens bij de politie informeren, of dat nu zomaar ging. Begrijpelijkerwijze verwekte dit verhaal de nodige hilariteit bij de betrokken politie ambtenaren.'
(F021)