Godsweerdersingel

In de volksmond 'Godsweerderwal┬┤ of 'Kanonnenwal' genoemd. De naam Kanonnenwal was afkomstig van het artilleriepark van de veldartillerie dat daar gelegen was. Een latere benaming was 'Nuuje Boulevaar'. De Willem II Singel werd 'Aaje Boulevaar' genoemd. De naam Godsweerdersingel verwijst naar het klooster Godsweerd.

In 1856 werden er al bomen geplant. Het eerste perceel werd in 1885 verkocht. Het trottoir in deze straat werd in 1899 aangelegd en bestond uit maaskeien. In 1932 werd het vervangen door cementtegels. De rijweg was verdeeld in: rijbaan - bomenrij - wandelweg - bomenrij - rijbaan.
(B001)

1906:
Duidelijk zichtbaar de verdeling van de rijweg. In het midden het gebied om te wandelen.


(F001)

1910:


(F001)

1918 - Trams op de Godsweerdersingel:
De tram reed ook over de Godsweerdersingel, over het gebied waar in eerdere jaren gewandeld werd.


(F001)


(F001)

29 maari 1938:
Na een onderbreking van 16 jaar werden er weer troepen gelegerd te Roermond. Met weemoed in het hart zag men in 1922 het garnizoen vertrekken. De vestiging van dit nieuwe garnizoen liet een hartewens van de Roermondse bevolking in vervulling gaan. Dit bleek ook duidelijk uit de hoeveelheid vlaggen. De intocht had een speciaal karakter. Om 11.00 uur rolde de trein met de militairen het station binnen. Het bataljon bestond uit 9 officieren en ongeveer 300 soldaten en stond onder commando van majoor Hamm. Om kwart voor twaalf marcheerden de militairen via de Godsweerdersingel, Steegstraat en Swalmerstraat richting Markt. Op de Markt werden zij ontvangen door onder andere Burgemeester Reijmer, enkele wethouders en generaal-majoor van de Vijver.


(F001)

1941:


(F001)

1950:


(F001)