16 april 2017 - Maas-Rur-Stellung rondleiding

Op 6 juni hadden de Geallieerden voet op het strand in Normandië gezet. Na een hevige strijd trokken de Duitsers terug, vanuit Frankrijk door België en Nederland in de richting van de Duitse ‘Reichsgrenze’ in het westen. Op 24 augustus gaf Hitler bevel tot de uitbouw van de verdedigingslinie aan de westelijke grens, ‘Ausbau der Weststellungen’. Het uitdrukkelijke bevel van Hitler was het verstevigen en uitbreiden van de verdedigingslinie vóór en aan de grens. Het Oberkommando der Wehrmacht (OKW), mocht de verdedigingslinie ten oosten van de Rijn niet uitbouwen. Er moest voorkomen worden dat de Geallieerden de Rijn en het Ruhrgebied zouden veroveren. De opdracht luidde dat de Geallieerde troepen teruggeworpen moesten worden tot het gebied ten westen van de Rijn. Vanaf begin september werd begonnen met het herbewapenen van de tussen 1938 en 1940 gebouwde Westwall. Tevens zouden er meerdere verdedigingslinies tussen Niederrhein en Eifel aangelegd worden.
De Maas-Rur-Stellung was één van deze verdedigingslinies.

Maas-Rur-Stellung: De tweede verdedigingslinie voor de Duitse grens. Deze bestond uit zogenoemde 'Ringstände', kleine bunkers van beton uitgerust met machinegeweren, loopgraven en tankgrachten. Doordat deze verdedigingslinie voor het grootste gedeelte door het natuurpark Maas-Schwalm-Nette liep, zijn de meeste Ringstände, loopgraven en tankgrachten nog steeds zichtbaar. Het merendeel hiervan is tegenwoordig als monument aangemerkt.

Op 16 april 2017 was er een rondleiding voor Chantal Wulms, Diana Frissen en Dennie Nelissen.


(F072)


(F072)