Ernst Casimir kazerne

8 augustus 1939
Op deze 8e augustus werd om 11.00 uur de Ernst Casimir kazerne overgedragen aan de kazerne commandant, overste Bos. De belangstelling was groot van zowel militaire, geestelijke als burgerlijke autoriteiten.

Om kwart voor elf stelden de aanwezige troepen, twee compagnie├źn van het 17e Regiment Infanterie zich op, op het plein voor de kazerne aan de linker- en rechterzijde van de daar geplaatste gedenksteen van Ernst Casimir. De autoriteiten hadden zich opgesteld voor de ingang van het poortgebouw. Boven het monument wapperde de Nederlandse driekleur. Kapitein Hornix, ingenieur der genie, voerde het woord en gaf uiting aan zijn waardering voor het gemeentebestuur van Roermond voor de medewerking bij het tot stand komen van deze kazerne. De kapitein droeg de sleutel van het gebouw over aan de garnizoenscommandant, en hoopte dat de troepen, die er gelegerd zullen worden zich hier thuis zullen voelen. Overste Bos vertelde het een en ander over de grote Nassauer, naar wie deze kazerne is genoemd, Ernst Casimir. Hij was een militair bij uitstek en zijn naam zal onverbrekelijk met de geschiedenis van ons Vorstenhuis en volk verbonden blijven. Het is een voorrecht dat deze kazerne zijn naam mag dragen. Daarna verzocht Overste Bos aan Burgemeester Reijmer over te gaan tot de onthulling van de gedenksteen. De beeltenis van Ernst Casimir is een geschenk van de gemeente Roermond aan de kazerne commandant.
Op voorstel van Overste Bos werd een telegram verzonden aan H.M. de Koningin luidende: 'Onderdelen van 17 G.B., officieren van de Genie en inwoners van Roermond, aanwezig bij de plechtige inwijding van de Ernst Casimir Kazerne te Roermond, betuigen Uwe Majesteit hun hulde en onwankelbare trouw'. Was getekend Garnizoenscommandant Roermond, Burgemeester van Roermond.

(F001)

De beeltenis van Ernst Casimir was een beeldhouwwerk gemaakt door de heer Sprenkels uit Roermond. De gedenksteen en de beeltenis werden beide door de burgemeester onthuld. De gedenksteen bevatte toendertijd de tekst: 'Ernst Casimir Kazerne. Deze gedenksteen werd onthuld door Mr. P.J. Reijmer, Burgemeester van Roermond, oud-minister van Waterstaat, op 8 augustus 1939'.

Door het twijfelachtige gedrag van burgemeester Reijmer, met name in zijn omgang met de Duitsers, werd deze gedenksteen na de oorlog verwijderd en vervangen. De link die gelegd was met burgemeester Reijmer werd ongedaan gemaakt. De hedendaagse tekst op de gedenksteen is: 'Ernst Casimir Kazerne. Geschonken door de gemeente Roermond aan de Koninklijke Landmacht op 8 augustus 1939'.

Herfst 1943
Op 16 oktober 1943 werd een SS Grenadier Regiment opgericht genaamd 'Landstorm Nederland'. De opleiding van dit regiment vond plaats in de kazernes in Hoogeveen, Vught, 's Hertogenbosch en Roermond. Een filmploeg van de NSB maakte een propagandafilmpje van deze opleiding in de Ernst Casimir kazerne met onder andere: de aankomst van nieuwe vrijwilligers, de theorielessen en schietonderricht.
De originele tekst bij het filmfragment was: 'De Hoofdstormer van Geelkerken riep de Jeugdstorm op om dienst te nemen bij de Landstorm. Een nieuwe groep vrijwilligers komt onder de wapenen. Onder hen ook enkelen die zich, in de strijd om het nieuwe Europa, aan het Oostfront hebben onderscheiden. Onze jongens bewijzen in de Landstorm dat ook uit de Nederlanders een weerbaar volk kan groeien'. (F001)


(F001)