12 juli - bijeenkomst Jungvolk en Hitlerjugend

Op 12 juli 1942 vond er een demonstratie van de Hitlerjugend en Nationale Jeugdstorm plaats op de Markt.


(F008)

Hauptdienstleiter Schmidt moest constateren, dat de Roermondse straten leeg waren. Van Geelkerken zei: Men doet de ramen dicht alsof iemand gestorven is.

Bijeenkomsten te Roermond
Zondag, 12 juli, had te Roermond een grote demonstratie plaats van de Hitlerjugend en Deutsches Jungvolk uit het district Limburg en van den Nationale Jeugdstorm en afvaardigingen uit het hele land. In den loop van den ochtend waren uit alle hoeken van Limburg de demonstranten en gasten samengestroomd en om half tien werd aangetreden voor de ochtendviering. Het grote carré van de Roermondse markt prijkte in feestelijken vlaggentooi. De tribune was versierd met vlaggen en groene guirlandes met in het midden het hakenkruis en de rijksadelaar. In het midden der markt stonden opgesteld de Bund Deutscher Mädel en het Jungvolk en daaromheen geüniformde leden der N.S.D.A.P. van de Nationalen Jeugdstorm, leden van de Nederlandse W.A., van de Arbeidsdienst en de N.S.B. Een muziekkapel uit Mönchen-Gladbach luisterde de plechtigheid op met pittige marsen en andere muziek. Toen de vlaggen opgesteld stonden betraden de autoriteiten de tribune. Onder hen bevond zich Hauptdienstleiter Schmidt uit Den Haag en graaf d’Ansembourg, als vertegenwoordiger van de leider Mussert.


Koppelslot 'Jungvolk' en 'Hitlerjugend'.
(F001)

Als woordvoerder trad op Hauptdienstleiter Schmidt. Spreker constateerde, dat de Roermondsche straten wel leeg waren, maar met ons, aldus spreker, marcheren onzichtbaar de millioenen gevallenen uit de vorige grote oorlog en de honderdduizenden uit deze krijg. Zij vullen deze stad, wij dragen hun vaandels verder en ook hun idealen. Men wil ons thans niet zien maar éénmaal zal men ons dankbaar zijn. Wij zijn de beschermers van de beschaving en hebben er derhalve recht op, dat men onze vanen eert. Het zijn de vanen der overwinning en van de vrede voor Europa.
Middagviering. Te half twee was het weer aantreden voor de middagfeestelijkheid. Behalve de genoemde autoriteiten waren thans ook aanwezig de Kreisleiter der N.S.D.A.P. in Limburg, de Heer Quandt, hoofdstormer van Geelkerken, burgemeester Mr.Reymer van Roermond en verder tal van leidende personen der H.J. en Jeugdstorm van den Nederlandse en Duitse Arbeidsdienst en van de Wehrmacht.
Hoofdstormer van Geelkerken nam een loopje met hen die menen, dat hun kinderen niet bij dit feest aanwezig mochten zijn en hen achter de gordijntjes houden. Deden ze dat niet, de kinderen zouden vanzelf meemarcheren. Men doet de ramen dicht alsof iemand gestorven is. En inderdaad er is iemand gestorven. De oude tijd is dood en komt nooit meer terug. Voor hen, die hun kinderen niet vrijwillig mee laten doen, kon wel eens de tijd aanbreken, dat zij dat noodgedwongen moeten doen.
Luid “Hou zee” geroep sloot de toespraak van den hoofdstormer van Geelkerken. Daarna volgde het “Deutschlandlied” en het “Horstwessellied” en de laatste strophe van het Nederlandse volkslied.

(F001)


(F001)