Hidden narratives of Limburg

Op 18 juni 2015 is de stichting 'Hidden narratives of Limburg - Ontbrekende verhalen uit Limburg' opgericht.

Een groot deel van de geschiedenis van Limburg ligt besloten in verhalen die niet door historici zijn vastgelegd, maar mondeling worden doorgegeven. Oral history is de methode om rond bepaalde thema’s en gebeurtenissen verhalen te verzamelen en op te tekenen van mensen die niet vanzelfsprekend in geschiedenisboeken aan bod komen.
De stichting ‘Hidden narratives of Limburg’ wil projectmatig deze verhalen gaan verzamelen en presenteren.

Het eerste project dat van start gaat is “Liberators of colour” o.l.v. mw Mieke Kirkels (Cadier en Keer).

Het project bestaat uit drie delen:
• het vastleggen van herinneringen in woord en beeld van mensen die vanaf 1944 de stationering van zwarte Amerikaanse soldaten in onze provincie meemaakten
• de verhalen van bevrijdingskinderen van zwarte soldaten en hun familieleden
• Onderzoek naar de circa 155 in Margraten begraven African Americans.

De stichting krijgt daarbij steun van o.m. het Roosevelt Study Center in Middelburg en African American historici in de V.S.. Studenten van de Universiteit Maastricht helpen met archiefonderzoek.

De bestuursleden zijn:
Voorzitter de heer John Willems (wethouder Eijsden-Margraten), de heer Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn (directeur familiemuseum Eijsden) en mevrouw Sueli Brodin (communications officer United Nations University Maastricht)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting, dhr. Willems, tel. 06-42085601