mei 1940 - bombardement

Bij het uitbreken van de oorlog vielen er enkele bommen in Roermond. Het waren geen Duitse maar waarschijnlijk Engelse bommen, bedoeld voor het rangeerterrein bij het station. Deze bommen vielen echter in de Kloosterwandstraat, Hamstraat en Stationsplein. Een huis in de Kloosterwandstraat en het sigarenmagazijn van de familie Coorens op de hoek Hamstraat/hoek Stationsplein werden verwoest. Een Duitse soldaat nam een foto van het pand van Coorens en schreef op de achterkant: 'Wirkung Englischer Bomben in Roermond (Holland), Mai 1940'.


(F001)


(F001)

In de omgeving was veel glasschade. H. Lafleur beschreef het als volgt in zijn dagboek:
'Een rustige nacht mochten we evenwel niet beleven. Na middernacht worden we opgeschrikt door zware ontploffingen. Een geallieerde luchtaanval! Met lichtspoormunitie tracht de mof de geallieerde toestellen te raken.
Dan wordt het opnieuw ernst. Blijkbaar tracht men het station te treffen; maar natuurlijk mist men het doel. Het sigarenmagazijn van Coorens gaat in vlammen op, evenals een huis aan de Kloosterwandstraat.
De dag verloopt verder normaal, maar tegen de avond blijkt een ware paniek te zijn losgebroken. Bewoners van de buitenwijken ontvluchten hun woningen en trachten in de binnenstad een onderkomen te vinden, anderen menen weer dat het in de buitenwijken veiliger is. Beddengoed met zich meeslepend, trachten anderen weer in de kelder onder het stadhuis een veilig onderkomen te vinden.
Van Duitse zijde volgt de aanmaning om ons maar rustig te houden. Bij werkelijk gevaar zal de sirene waarschuwen, en dan kan men zo nodig maatregelen treffen. De nacht verloopt rustig.'

(D004)


(F001)

Dit was niet de enige keer in deze oorlog dat het sigarenmagazijn van Coorens werd verwoest. Tijdens de frontperiode september 1944 t/m maart 1945 werd het nog een keer totaal vernield.


(F001)