21 april 2013 - Oude Kerkhof Roermond

For your tomorrow, we gave our today.

Op zondag 21 april 2013 vond de jaarlijkse herdenking plaats op het Oude Kerkhof in Roermond. Een herdenking voor de bemanningsleden van neergestorte vliegtuigen van de Royal Air Force en de Royal Canadian Air Force en voor enkele verzetsmensen uit Roermond.

Het welkomstwoord werd gesproken luitenant-kolonel E. Jacobsz - voorzitter van de Bond van Wapenbroeders in Roermond.
Een speciaal welkom voor:
- waarnemend burgemeester P. Cammaert
- R. Merkx, deken van Roermond
- Reverend Jones, UK Chaplain ESG SHAPE
- Group Captain A. Knowles RAF
- kinderen van de Alfonsus school in Roermond


(F001)

Een moment van herdenken - Act of Remembrance.
Uitgesproken door deken R.Merkx en reverend Jones.


(F001)

Burgemeester Cammaert werd uitgenodigd om zijn toespraak te houden.


(F014)

“Wat was het waard om hier jouw leven te vergooien,
voor een klein land, waarvan je niet eens wist dat het bestond?
Wat was het waard om hier voor andere mensen te vechten,
terwijl het van je eigen moeder niet had gehoeven?
Ieder kruis is een monument, voor een of ander vreemde vent,
die voor ons zijn leven heeft gegeven.
De meesten amper twintig jaar,
stonden hier voor ons Limburg klaar.
Ik vraag mij af, deed ik dat ook voor jou?”

Zomaar enkele regels uit een eigentijds lied van een populaire Limburgse band. Regels die zo veelzeggend zijn en betrekking kunnen hebben op degenen die wij vandaag herdenken en eren. Soldaten die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Was het de moeite waard om hier voor andere mensen te vechten, terwijl het van hun eigen moeders niet eens had gehoeven? Wij kunnen ons terecht de vraag stellen; “Zou ik dat ook voor jou hebben gedaan?” Moed is dan het eerste wat in mij opkomt. En moed tekent deze soldaten, één voor één! Zij hebben ons onze vrijheid teruggegeven en die is onbetaalbaar. Maar ook hun inzet is met geen woorden te beschrijven. Daarom is het zo mooi dat er muziek bestaat; een universele taal die mensen samenbrengt. En in dat lied ligt veel verscholen waarom wij nu hier bij elkaar zijn. We staan stil bij de heldendaden van de gevallen militairen, maar ook bij de gevoelens van hun familieleden, die niet wisten hoe het zou aflopen, de onzekerheid bij de achterblijvers, het verdriet bij de nabestaanden en de vreugde bij degenen die terugkeerden naar hun familie. Maar ook bij de gruwelijke beelden, die de oorlog heeft opgeleverd en die bij velen nooit uit hun gedachten zijn verdwenen. That’s why it is so important to join eachother on this particular place every year; to commemorate and to show respect for the fallen soldiers, who are burried here on the Oude Kerkhof; Dutch who have laid down their lives, but also British and Canadian soldiers. Let it be a message for everyone that there are only losers in a war! Het is onze taak, groot en klein, jong en oud, gelovig en ongelovig, blank en zwart, rood en geel, allemaal met respect voor elkaar in vrede samen te leven en goed voor onze wereld te zorgen. Daarmee eren wij ook al degenen die hiervoor gevochten hebben en de prijs hiervoor met hun leven hebben betaald. Ik ben blij dat de schoolkinderen vandaag aanwezig zijn om traditiegetrouw een bloemetje op de graven te leggen. Ook voor hun is deze boodschap belangrijk; zij zijn per slot van rekening de kinderen van onze toekomst.
En omdat wij naast kinderen ook gasten hebben uit andere landen en muziek zoals gezegd een universele taal is, besluit ik graag met een liedtekst die iedereen kent:
“Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
Imagine all the people living life in peace
You may say
I'm a dreamer, but I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one"

Daarna werd Group Captain A. Knowles RAF (leidinggevend functionaris van de RAF, Joint Force Command Headquarters Brunssum) gevraagd om zijn toespraak te houden.

Wij zijn hier vandaag op deze herdenkingsdienst bijeen ter nagedachtenis aan hen die hun leven op het slagveld hebben gegeven voor de vrijheid van anderen, voor onze vrijheid. Wij zijn hier samen om de mannen en vrouwen te eren die nooit naar hun gezin zijn teruggekeerd en voor wie de toekomst zich niet kon ontplooien als gevolg van de oorlog. Wij herdenken hen die tijdens de oorlog op moedige en vaardige wijze strijd hebben gevoerd in het Nederlandse luchtruim, maar die helaas zijn omgekomen en hier in dit stukje Limburg hun laatste rustplaats hebben gevonden.

Wij herdenken met naam de bemanningsleden:

- Halifax JD147 van 419 Squadron
Flying Officer Goodwin van de RCAF

- Halifax DK207 van 76 Squadron
Squadron Leader Stuart, RAF
Flying Officer Holme, RAF
Flight Sergeant Mac Lennan, RCAF
Sergeant Bradley, RAF
Sergeant Powell, RAF

- Wellington NC607 van 69 Squadron
Flying Officer Hill, RAF
Flying Officer Lowrie, RAF
Flying Officer Turner, RAF

Wij zijn hier bijeen om de Nederlandse partizanen en de leden van de verzetsbeweging te eren die zich jarenlang op standvastige, moedige en heldhaftige wijze hebben ingezet voor de idealen van de vrijheid. We zijn hen met name erkentelijk voor de onbaatzuchtige wijze waarop zij hun leven in de waagschaal hebben gesteld, vaak met tragische afloop, om de bemanning van neergestorte geallieerde vliegtuigen te helpen ontsnappen.
Voor velen zijn de gebeurtenissen van meer dan 65 jaar geleden heel ver weg. Voor anderen ligt de tragedie van deze gebeurtenissen nog vers in het geheugen. Zij kunnen echter steun vinden in de moed en de heldhaftigheid van hen die wij hier vandaag eren. Zij die de basis hebben gelegd voor ruim een halve eeuw vrijheid die ons anders wellicht nooit gegeven zou zijn geweest. Wij zijn er trots op vandaag temidden van de dappere mannen en vrouwen te mogen verkeren; ik zeg hen namens de Britse Strijdkrachten, en met name de Royal Air Force, dank voor hun buitengewone moed en trouw die zij aan de dag legden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Onze speurtocht naar vrede en vrijheid gaat onverminderd verder en wij blijven resoluut onze principes verdedigen die onze voorgangers vele jaren geleden met succes hebben volbracht. Wij moeten ook die mannen, vrouwen en kinderen in de wereld herdenken, die getroffen zijn door daden van agressie en terrorisme. Een woord van dank gaat echter uit naar de vele politiemensen en leden van de veiligheidsdiensten die samen met de strijdkrachten hun leven op het spel blijven zetten in de voortdurende verdediging van de vrijheid.

Daarna volgde de kranslegging bij de Britse en Canadese graven en bij de graven van diverse verzetsmensen.


(F001)


(F001)


(F014)


(F001)

Mathieu Fonteijn


(F001)

Jan Wolters


(F001)

Deze herdenking vindt elk jaar plaats op de derde zondag van april.