Roermond, de Weerd - 10 mei 1940

In de meeste steden en dorpen aan de Maas staat een monument ter herinnering aan de gebeurtenissen op 10 mei 1940. Roermond had dit niet. Geen plaats of monument ter herinnering aan deze strijd of aan de gesneuvelde soldaten.

Het comité Roermond 1939-1945 bestaande uit Richard van Kessel, Jeroen Kunnen en Eric Munnicks kwam in juli 2009 de eerste keer bij elkaar. De mogelijkheden om zo'n monument in Roermond op te richten werden bekeken.


Wat was er allemaal nodig?
Als eerste volgde er een gesprek met burgemeester van Beers. Hij gaf aan dat de gemeente Roermond de vergunning en medewerking wilde verlenen voor de oprichting van zo'n monument. De daarop volgende maanden werden diverse bedrijven benaderd. Doel was het bouwen van dit monument door middel van sponsoring. De benaderde bedrijven werkten gelukkig allemaal mee.