Onthulling 10 mei 2010

Na anderhalf jaar van plannen en voorbereidingen was het zover. Op 10 mei 2010 werd aan de Maaswaarderweg in het buurtschap De Weerd te Roermond een uniek oorlogsmonument onthuld. De meeste monumenten werden opgericht om de slachtoffers te herdenken. Dit monument is uniek omdat het er is om de herinnering aan de strijd op 10 mei 1940 levend te houden. Voor de onthulling van het monument was grote belangstelling.

Genodigden:
- Burgemeester van Beers van de gemeente Roermond
- Generaal-majoor de Kruif, Regiment Limburgse Jagers.
De tradities van het 17e Grensbataljon worden bewaard en voortgezet door het huidige regiment Limburgse jagers.
- Luitenant-kolonel Geelen, Koninklijke Militaire School te Weert
- Monseigneur de Jong, Bisdom Roermond
- Familieleden van Nederlandse soldaten van het 17e Grensbataljon, 3e Bataljon 41e Regiment Infanterie en de politietroepen

Programma:
De plechtigheid startte om 19.00 uur. Tijdens de hele ceremonie werd de erewacht gehouden door twee soldaten in Nederlands uniform van 1940.


1. Welkomstwoord door Richard van Kessel, lid van het Comité Roermond 1939-1945
2. Toespraak door burgemeester van Beers, burgemeester van Roermond
3. Gebed namens het bisdom door Monseigneur de Jong
4. Muziek door Huub Boesten en muzikanten
5. Toespraak door Eric Munnicks, lid van het Comité Roermond 1939-1945
6. Onthulling van het monument '10 mei 1940'. De onthulling vond plaats door een Nederlandse vlag van het monument te halen. Zij werd verricht door burgemeester van Beers, generaal-majoor de Kruif en Mevr. Timmermans (dochter van kapitein Bakker die op 10 mei 1940 in de Maaslinie gelegerd was).7. Volkslied door Huub Boesten en muzikanten8. Krans/bloemlegging
9. Voordracht door Hans van Bergen, stadsdichter van Roermond
10. De last Post door Huub Boesten
11. Een minuut stilte
12. Het Reveille door Huub Boesten en muzikanten
13. Sluiting en dankwoord door Jeroen Kunnen, lid van het Comité Roermond 1939-1945
De ceremonie was zeer indrukwekkend en ingetogen.

Monument.
Het monument zal een blijvende herinnering vormen aan de strijd die de Nederlandse militairen van het 17e Grensbataljon, derde Bataljon 41e Regiment Infanterie en de Politietroepen hebben geleverd. Deze militairen verdedigden in 1940 de Maaslinie bij Roermond.Zij voerden een moedige doch ongelijke strijd tegen een in alle opzichten betere uitgeruste vijand. Deze soldaten hebben gestreden voor onze vrijheid. Om de vrijheid te behouden wel te verstaan. Zij verdienen dan ook dat we dit feit herdenken.

Het Comité Roermond 1939-1945 had voor deze datum gekozen omdat het toen exact 70 jaar geleden was dat de Tweede Wereldoorlog voor Nederland begon.

Herdenking.
Elk jaar, 10 mei om 19.00 uur, is er een herdenking bij het monument.