Roermond, kinderen Spik en Maalbroek 1945

Op 7 oktober 2015 was het precies 70 jaar geleden dat op de Spik in Maasniel negen jongens om het leven kwamen bij de explosie van een antitankmijn. Twee maanden eerder waren op het Maalbroek al twee jongens gedood door een exploderende granaat.

Ter herinnering aan deze twee drama's is er een monument opgericht in het nieuwe heringerichte natuurgebied Spikkerdal. Op 10 oktober 2015 vond de onthulling van dit monument plaats.

Programma op 10 oktober 2015:

- Ontvangst 13.30 - 14.00 uur.

- 14.00 uur. Opening door mevrouw Willie Oosterholt, voorzitter werkgroep monument.

- Inleiding door Prof. Dr. Theo Beckers, auteur van de bijdrage 'De vergeten kinderen van de Spik en Maalbroek, twee munitiedrama's uit 1945' in het jaarboek 'Spiegel van Roermond 2015'.

- Toespraak Mgr. Dr. Everard de Jong, Hulpbisschop van Roermond.

- Toespraak burgemeester van Roermond Rianne Donders.

- Presentatie van het boek 'Vergeten tragedies' over de elf omgekomen kinderen en hun families.

- Aansluitend, een korte wandeling naar het monument.

- Bij het monument draagt Meta van Appeven haar gedicht voor 'De stille stenen' en houdt de cultuurburgemeester een (korte) toespraak en zingt een kinderkoor een lied.

- Vervolgens onthult de burgemeester, samen met de cultuurburgemeester, de plaquette bij het monument.

- Gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen.