Toespraak Ferdinand Pleyte

Dames en Heren, Meisjes en Jongens,

Deze dagen herdenken we ook de tweede grote, alles vernietigende, stadsbrand van Roermond, in 1665, dus 350 jaar geleden.
Onder meer gisteren, toen hier over de Kapellerlaan de processie trok van de Munsterkerk naar Kapel in ’t Zand. In de preek werd gesproken over de nuances, de verschillende betekenissen, die het woord ‘vuur’ in zich heeft. Dat deed me aan vandaag denken. Ik ben zelf militair geweest. Ik ken het commando ‘vuur’. Ik ken de psychologie daarvan. Ik realiseer me dat het eerste schot dat werd ‘gevuurd’, en dat we hier gedenken, zowel heel feitelijk was – met alle menselijke gevolgen – en tegelijkertijd ook heel symbolisch.

Monseigneur de Jong sprak ook over ‘vuur’ in de betekenis van ‘bezieling’. Sta je ergens voor, wil je een betere wereld of geloof je het allemaal wel? (Ook het woord ‘geloven’ heeft kennelijk meer betekenissen).
U bent vandaag hier, bij dit monument. Het lijkt me duidelijk, u vindt dat een betere wereld mogelijk moet zijn, u wilt ergens ‘voor staan’.

Daarmee zijn we terug bij denkers van duizenden jaren geleden. ‘Het gaat om het juiste evenwicht’. Met ‘vuur’ is op zichzelf niets mis. Met ongecontroleerd vuur of het commando ‘vuur’ vaak wel.

De Stichting EREK heeft iets wonderbaarlijks gedaan. Voor een deel hebben ze daar net zelf al over verteld. Wat ze voor elkaar hebben gekregen is op zich al bijzonder genoeg.
Het meest indrukwekkend vind ik echter dat ze met dit monument een nieuw accent zetten.
Op 4 en 5 mei staan we – en terecht – bij onze monumenten, kijken terug naar het slagveld, en zeggen ‘het was waarlijk verschrikkelijk, dat nooit weer’.
Dit Roermondse 10 mei monument gaat verder. En zegt: ‘voorkom het verkeerde gebruik van ‘vuur’, voorkom het eerste schot.

Stichting EREK, bedankt daarvoor.

Met dank aan Cord Beckmann, Photocord.