24 januari - begrafenis van NSB'er de Leeuw

Eind januari was de begrafenis van de N.S.B.’er L. de Leeuw.
De begrafenis van den plotseling overleden heer L. de Leeuw, onderdirecteur van de E.N.R. te Roermond en groepsleider der N.S.B. op woensdagmiddag had veler belangstelling. In den stoet die naar het kerkhof trok, gingen veel partijgenooten mede, leden van de W.A., de N.S.D.A.P., N.S.V.V., vrijwilligers van de S.S., jeugdstorm en Arbeidsdienst en leden van het personeel der Burgers Rijwielfabrieken. Veel bloemen en kransen werden meegevoerd. Aan het graf sprak kringleider Hetterscheidt een kort afscheidswoord. “Waarom kameraad de Leeuw heenging is ons niet bekend. Wij weten echter, dat hij een goed vriend was en zetten zijn strijd voort”, aldus spreker.
Vervolgens defileerden allen langs het open graf.

(F021)

De begrafenisstoet op het Wilhelminaplein.


(F008)