5 november - opgepakt voor plaatsen bloemen

Op Allerheiligen waren bloemen geplaatst op de graven van de gesneuvelde Nederlandse soldaten. F. Munnix moest zich op 5 november hiervoor verantwoorden.
Er werd proces verbaal opgemaakt: 'Genoemde persoon wordt verdacht van het voeren van Duits vijandelijke propaganda, door het, in zijn kwaliteit van doodgraver belast met het toezicht op het kerkhof te Roermond, openlijk toelaten, dat de graven van de in den strijd tegen Duitsland gevallen vijandelijke soldaten, door bloemen werd gesierd, terwijl de daarbij liggende graven van Duitse soldaten werd genegeerd.
Verdachte verklaarde: Ik heb reeds meerdere malen op verzoek van derden bloemen geplaatst op de graven van gevallen Duitse soldaten op het kerkhof alhier, zodat ik ook in de vaste overtuiging verkeerde dat ook het plaatsen van bloemen op de graven van vijandelijke soldaten geoorloofd is.'

(F024)