30 april - Meldingsplicht Nederlandse Weermacht

Op 30 april werd een extra bulletin uitgegeven van de Nieuwe Koerier. De Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden Christiansen maakte bekend dat het beroepspersoneel van de voormalige Nederlandse Weermacht werd opgeroepen om zich te melden waarna ze terug gevoerd zouden worden in krijgsgevangenschap. De oproep was bedoeld voor onderofficieren en manschappen, geboren na 31 maart 1898 en in actieve dienst geweest zijnde in mei 1940. Zij moesten zich melden in het weermachtskamp te Amersfoort, tussen 8 en 11 uur. Er waren ook uitzonderingen die zich niet hoefden te melden.
Van de aanmelding en terugvoering in de krijgsgevangenschap zijn uitgezonderd:
1. Alle leden der Nederlandsche politie en haar nevenorganisaties in zoverre deze personen momenteel in actieven dienst staan bij: de staatsordepolitie, de gemeentelijke recherche, de marechaussee, de politie te water, de staatsrecherche, de gemeentelijke recherche, de staatsbrandweer, de gemeentelijke en vrijwillige brandweren en de vaste kern van de Luchtbeschermingsdienst.
2. Onderofficieren die tijdens hun actieven diensttijd bestuursambtenaren waren.
3. Personen, die als hoofdberoep een functie bij den Nederlandse Arbeidsdienst uitoefenen.
4. In Duitsland werkende personen.

(F001)

Meteen na aankomst kwam een regelmatig briefverkeer met het thuisfront op gang. Vanuit Nederland werden regelmatig pakketten naar het kamp gestuurd met levensmiddelen en andere hoog nodige zaken.


(F001)