Hamstraat

Een vroege benaming was ´Nielderweg´. Waarschijnlijk is de naam afgeleid van een huis genaamd ´te Hamme´, 1352.

De naam Hamstraat werd al in 1408 genoemd.

Het trottoir in deze straat werd in 1868 aangelegd. In de beginjaren bestond de bestrating uit maaskeien.
(B001)

1899:
Op deze eerste ansichtkaart wordt de straat nog 'Hammstraat' genoemd.


(F001)


1902:
Hamstraat met aan het einde de kazerne.


(F001)


Kazerne Hamstraat:
In Roermond waren, vanaf 1815, verschillende gebouwen als kazernes in gebruik. Zoals onder andere:
- het oude Munsterklooster nabij de Munsterkerk
- het kazernegebouw aan de Hamstraat, nieuw gebouwd omstreeks 1855
- enkele schuren en stallen die vroeger onderdeel waren van de Munsterabdij
- een vleugel van de vroegere rechtbank in de Pollartstraat
- de griffiestal van het voormalige Hof van Gelre (op de plaats van het voormalige Huis van Bewaring in de Pollartstraat)
- de “infirmerie” (ziekenzaal) aan de Veldstraat, het oude seminarie van vóór 1795
Aan het bestaan van een eigen garnizoen kwam in 1922 een einde.


(F001)

Parade in de Hamstraat:


(F001)

1925:


(F001)

1932:
De kazerne was inmiddels afgebroken en er waren andere gebouwen voor in de plaats gekomen.


(F001)

Mei 1940:
Er vielen bij het uitbreken van de oorlog enkele bommen. Het waren geen Duitse maar waarschijnlijk Engelse bommen, bedoeld voor het rangeerterrein bij het station. Deze bommen vielen echter in de Kloosterwandstraat, Hamstraat en op het Stationsplein. Een huis in de Kloosterwandstraat en het sigarenmagazijn van de familie Coorens op de hoek Hamstraat/hoek Stationsplein werden verwoest. Een Duitse soldaat nam een foto van het pand van Coorens en schreef op de achterkant: 'Wirkung Englischer Bomben in Roermond (Holland), Mai 1940'.


(F001)

In de omgeving was veel glasschade. De heer Lafleur omschreef deze gebeurtenis in zijn dagboek:
'Een rustige nacht mochten we evenwel niet beleven. Na middernacht worden we opgeschrikt door zware ontploffingen. Een geallieerde luchtaanval! Met lichtspoormunitie tracht de mof de geallieerde toestellen te raken. Dan wordt het opnieuw ernst. Blijkbaar tracht men het station te treffen; maar natuurlijk mist men het doel. Het sigarenmagazijn van Coorens gaat in vlammen op, evenals een huis aan de Kloosterwandstraat.'


(F001)


1945, na de bevrijding:
De etalage wordt versierd met de vlaggen van de bevrijders.


(F000)


1960:


(F000)


1980:
De voetgangerspromenade op de Hamstraat werd in 1974 officieel geopend door


(F001)


1993:


(F000)