Heilige Geeststraat

De naam werd ontleent aan de kerk van de Heilige Geest, gelegen op de hoek van deze straat en de Munsterstraat. De hoofdingang van de kerk lag aan de Munsterstraat. De kerk werd al in de 13e eeuw gesticht door de hospitaalbroeders van de Heilige Geest. In 1561 werd de kerk kathedraal van het bisdom Roermond. Deze kerk vervulde deze functie tot 1659. Hierna werd de kerk tot 1786 gebruikt door de zusters Penitenten. In 1822 werd de kerk afgebroken.

Het trottoir in deze straat werd in 1880 en in 1903 aangelegd. In de beginjaren bestond de bestrating uit maaskeien.
(B001)

Begin 1900:
Gezien richting Schoenmakersstraat.


(F001)


(F001)

1937:
Welke families/personen woonden er in 1937 in de Heilige Geeststraat en wat was hun beroep?
Dat waren onder andere:
Lichtenberg, C. – Heilige Geeststraat 1 – drukkerij
Rouleau, A. – Heilige Geeststraat 2 – winkel in koloniale waren
Goor, J. van der – Heilige Geeststraat 3 – brievenbesteller
Dirchs, J. – Heilige Geeststraat 4 – kleermaker en coupeur
Geraedts, F. – Heilige Geeststraat 6 – slager
Schijndel, J. van – Heilige Geeststraat 6 – winkelchef
Sijben, P. – Heilige Geeststraat 6 – onderwijzer
Meijers, J. – Heilige Geeststraat 7 – kunstsmid
Somers, J. – Heilige Geeststraat 8 – pianohandelaar en muziekleraar
Tijssen, G. – Heilige Geeststraat 9 – koopman in fruit
Walkers, M. – Heilige Geeststraat 9 – zonder beroep
Weegh, J. van de – Heilige Geeststraat 9 – horlogemaker
Valentijn, P. – Heilige Geeststraat 10 – schoenmaker
Laarmans, F. – Heilige Geeststraat 12 – hulp gevangenbewaarder
Thijssen, J. – Heilige Geeststraat 13 – bakker
Schreurs, J. – Heilge Geeststraat 14 – verwarmingsinstallateur
Lemmens, T. – Heilige Geeststraat 15 – magazijnknecht
Lemmens, I. (wed. geb. Cox) – Heilige Geeststraat 15 – naaister
Verstraelen, G. – Heilige Geeststraat 16 – brood-, koek- en banketbakker
Gubbels, E. – Heilige Geeststraat 17 – zonder beroep
Raemakers, A. (wed. geb. Gubbels) – Heilige Geeststraat 17 – winkelierster
Winter, S. – Heilige Geeststraat 18 – koopman
Huigen, F. – Heilige Geeststraat 18 – schoenmaker
Heckmann, P. – Heilige Geeststraat 20 – boekhandelaar
Gierlings, A. – Heilige Geeststraat 21 – naaister
Arets, J. – Heilige Geeststraat 23 – kleermaker
Arets, M. – Heilige Geeststraat 23 – onderwijzeres
Lenarts, A. – Heilige Geeststraat 25 – winkelier
Cupers, F. – Heilige Geeststraat 27 – winkelierster in suikerwaren
IJssermans, M. – Heilige Geeststraat 27 bv – boekhouder