Minderbroederssingel

In de volksmond werd de singel ook wel 'Krankenwal' genoemd. Deze singel kreeg de naam 'Minderbroederssingel' ter herinnering aan het Minderbroedersklooster. Dit klooster werd in 1307 gesticht en in 1797 opgeheven. De kerk behorende bij dit klooster bestaat nog steeds en staat bekend als 'protestantse kerk'.

De bebouwing langs deze singel dateert van na 1905. De kaveluitgifte vond plaats tussen 1905 en 1918.
(B001)

1910


(F001)

1911
Op het terrein van de openbare school (tegenwoordig brandweerkazerne) werd van 22 juli t/m 6 augustus 1911 een tentoonstelling van Handel, Nijverheid en Kunst gehouden.


(F001)

1938
Het wegdek van de Willem II singel, Godsweerdersingel en Minderbroederssingel moest verbeterd worden vanwege het toenemende verkeer. De dubbele rij bomen die de singels tientallen jaren gesierd hadden, werden omgehakt en moesten plaats maken voor een bredere rijweg en een beter trottoir. De meeste Roermondenaren waren niet blij met het omhakken van de bomen die bijna 40 jaar het beeld hadden bepaald. De jeugd vond het prachtig, die hielp mee bij het omtrekken van de bomen.


(F001)

December 1944
Het wegdek van de Minderbroederssingel werd op een paar plaatsen opgeblazen. Er werden versperringen aangebracht van schuin in de grond gestoken stukken rails. Zo ook hier bij de ingang van de Paerssjtal. Op de foto Toos, Mia en Fie van Dinter. Het gebouw op de achtergrond was de verffabriek.


(F001)

Jaren 60


(F001)

1965
De Minderbroederssingel gezien vanaf het Zwartbroekplein. Duidelijk zichtbaar is de garage Rijks, VW dealer.


(F001)

Winter 2012-2013


(F001)


(F001)