Swalmerstraat

De naam Swalmerstraat kwam al in 1389 de eerste keer voor. De straat kreeg de naam omdat deze straat via de nabijgelegen stadspoort in verbinding stond met de weg naar Swalmen.

Het trottoir werd in 1879 aangelegd, stoepranden gelegd en het trottoir voorzien van keien. De rijbaan werd pas 47 jaar later bestraat, in 1926.
(B001)

1900:


(F001)


(F001)

1930:
Het geboortehuis van Jonkheer Ruys de Beerenbrouck, Swalmerstraat 13.


(F001)

30 mei 1938:
In maart was Roermond weer garnizoenstad geworden. Omdat de bouw van de kazerne nog niet klaar was werden de officieren ene manschappen ondergebracht in leegstaande gebouwen.
Fourier van Hoorn omschreef dit als volgt in zijn dagboek: 'Ik was blij met de overplaatsing. Het verschil tussen het 1e en 2e bataljon was dat het 1e bataljon de jongens opleidde tot behoorlijke soldaten, terwijl het 2e een zuiver militaire taak had. Het werk op het Mobilisatie Bureau was nogal saai en zuiver administratief terwijl ik nu fourier zou worden bij het 2e bataljon, waardoor ik weer veel te maken zou krijgen met de werkelijke dienst. In Roermond ging alles goed alleen lag alles ver uit elkaar. De soldaten waren gelegerd in 'De Molen', een oude fabriek en de 'Penitente', een school. In de Swalmerstraat in een leegstaand huis waren het compagniesbureau gevestigd en tevens de officier van materieel en de verplegingsofficier. Bovendien sliepen fourier Meyer en ik daar op een zolderkamertje. In de Steegstraat was het Bataljonsbureau.'
(D001)

Kapitein van Oorschot in een kantoor van het Compagniesbureau. Dit bureau was gevestigd in Swalmerstraat 36.


(F013)

De indeling van de inkwartiering stond ook in het dagboek van fourier van Hoorn.


(D001)

1945:


(F001)

1980:
De Swalmerstraat nog met de mooie kinderkopjes, gezien vanuit de Markt.


(000)

En vanuit de Steegstraat.


(000)