Station

Het station werd in 1865 aangelegd door de 'Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen'.
(B001)

1907
Het aanzicht van het perron.


(F001)

1929


(F001)

28 maart 1938 - Intocht van het garnizoen
Na een onderbreking van 16 jaar werden er weer troepen gelegerd te Roermond. Met de vestiging van dit garnizoen ging een hartewens van de Roermondse bevolking in vervulling. Om 11.00 uur rolde de trein met de militairen het station binnen. Het bataljon bestond uit 9 officieren en ongeveer 300 soldaten en stond onder commando van majoor Hamm.


(F026)

1939 - Eeuwfeest NS
Op 20 september vierden de Nederlandse Spoorwegen hun 100-jarig bestaan. De eerste spoorweglijn in Nederland liep van Amsterdam naar Haarlem. Het eeuwfeest werd door de Nederlandse Spoorwegen in verband met de toestand in Europa slechts sober gevierd. In Roermond had het feestcomité ervoor gezorgd dat het station er keurig en feestelijk uitzag.


(F001)

17 oktober 1940 - Duitsers op doortocht
Veel Duitse troepen en materieel kwamen via de IJzeren Rijn met de trein Nederland binnen via Roermond. Zo ook deze trein met materieel en militairen. Op de wagon waren Duitse militairen bezig om eten klaar te maken op een zogenaamd “Gulashkanone”.


(F025)


(000)

1940 Tussenstop op station Roermond(000)

1941
Direct vanaf het begin van de oorlog werd de 'IJzeren Rijn' veel gebruikt door de Duitsers ten behoeve van Wehrmachtsdiensten. Er vond veel treinverkeer plaats tussen Dalheim en Hamont. Veel materieel en troepen kwamen op hun reis door Roermond.
23 februari in de foto-album geplakt. Een Duitse militair maakte een foto terwijl de trein stond te wachten in Dalheim. Achterop de foto schreef hij: 'Vor dem Verlassen des Reichsgebietes, Grenzübergang Dalheim-Roermond, 22/2/41'.


(F025)

1965


(F001)

1970


(000)